Groene duurzame BBS

BBS De Kruiskamp wil groen en duurzaamheid ook een duidelijke plaats geven. We willen een verbinding leggen tussen leefbaarheid in de wijk, de binding van bewoners met de eigen omgeving en het inrichten van een natuurlijk leeromgeving in de wijk, voor kinderen en voor wijkbewoners. Wanneer kinderen samen met bewoners/ouders vaker de natuur in hun eigen woonomgeving leren ontdekken ontstaat er ook respect voor. Hiervoor hebben we meerdere leerroutes uit gezet in de kinderboerderij, het Beatrixpark, Schutskamppark en de Moerputten.