Groene Duurzame Brede Bossche School

Schermafbeelding 2015-07-08 om 14.12.43BBS De Kruiskamp wil groen en duurzaamheid ook een duidelijke plaats geven. We willen een verbinding leggen tussen leefbaarheid in de wijk, de binding van bewoners met de eigen omgeving en het inrichten van een natuurlijk leeromgeving in de wijk, voor kinderen en voor wijkbewoners. Wanneer kinderen samen met bewoners/ouders vaker de natuur in hun eigen woonomgeving leren ontdekken ontstaat er ook respect voor. Hiervoor hebben we meerdere leerroutes uit gezet in de kinderboerderij, het Beatrixpark, Schutskamppark en de Moerputten. Ook na schooltijd worden activiteiten georganiseerd
voor geinteresseerden.
De laatste leerroutes die uitgezet zijn:
1. NME leerroute Bijtjes van het Beatrixpark
2. NME leerroute Schat zoeken in het Beatrixpark
3. NME leerroute Vlinders in de Kruiskamp
4. NME leerroute De Konijnenschool
5. NME leerroute Bomen in het Schutskamppark
6. NME leerroute In de bossen van de Kruiskamp
7. NME leerroute Vogels in de Gement
8. NME leerroute Struinen in de Moerputten
Naast de leerroutes bieden wij naschoolse activiteiten aan bij de Natuurdoeclub van KlupUp en wijkgerichte activiteiten (zie de pagina Activiteiten).
Van 2015 – 2020 gaan we ons inzetten voor een duurzame Brede School. We werken hierbij samen met verschillende afdelingen van de gemeente waaronder de afvalstoffendienst. Nadere informatie volgt.